Nhân tài khoa học kỹ thuật mang lại lợi ích gì?

Cùng với sự lớn mạnh không ngừng,

tập đoàn Strangle còn tạo ra cho những nhân tài khoa học kỹ thuật ngày càng nhiều không gian rộng hơn để làm việc. Cụ thể, thạc sỹ Tống Vĩnh Đông có sở trường trong việc mở mang ngành hoá công, tập đoàn liền cung cấp cho ông tiền của, nhân lực và cả tư cách pháp nhân để ông có thể cùng với các đơn vị nước ngoài thành lập nên xưông hoá công do ông làm chủ. Trước mắt, tổng tài sản của công xưởng tăng từ 100 ngàn tệ (năm 1994, khi mới thành lập) lên tới 2,6 triệu tệ. Điều đó không chỉ đem lại lơi ích cho công xưởng mà cả công ty cũng phát triển nhanh chóng.

>> Xem thêm: Máy lọc không khí Stadler Form Robert tại Hà Nội

may loc khong khi

>> CHUNG CƯ WATERMARK HỒ TÂY – HÀ NỘI

Trước mắt,

Strangle vẫn là một xí nghiệp quốc doanh, nhưng dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của nhà quyết sách có ý chí Đinh Ngọc Hoa, xí nghiệp này sẽ dẩn thoát khỏi hình ảnh “xí nghiệp đơn thuần của nhà nước” và dẫn xoá bỏ đi những hạn chế của những khuôn mẫu cũ mà tiến gần hơn tới hình ảnh một xí nghiệp hiện đại hoá thực sự. Mọi người trong xí nghiệp đểu nói rằng, xí nghiệp có nhiều “điểm khác biệt”.

>> Địa chỉ bán máy lọc uy tín: mua may loc khong khi ideal

Ki thực, nội hàm bản chất của “điểm khác biệt” chính là ở chỗ “không ngừng tạo ra cái mới”. Đối mặt với xu thế mới của cạnh tranh thị trường, Strangle đã lấy việc “xây dựng xí nghiệp tiên tiến mang tầm vóc quốc tế, tạo ra những sản phẩm mà cả thế giới phải biết tiếng” làm mục tiêu. Hiện nay, tập đoàn đang toàn lực thực hiện việc tư bản đa nguyên hoá, quốc tế hoá kinh doanh, hiện đại hoá xí nghiệp, hoàn thiện mạng lưới bán hàng và xây dựng hệ thống khoa học kỹ thuật mới, thúc đẩy xí nghiệp phát triển, tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 10 để tạo ra nhũng bước đột phá mới.

>> Xem thêm: Cơ HỘI LÀM GIÀU TRONG NHỮNG VẤN ĐỂ “NÓNG BỎNG”

Leave a Reply