Lệ phí và phí trong hoạt động xây dựng căn hộ Gold Tower

nộp hồ sơ xin phép khởi công XD công trình căn hộ Gold Tower. Thấy trong QĐ của UBND về việc thu lệ phí XD thì các CTXD văn phòng …. thu 0,7% vốn đầu tư. Vậy xin hỏi vốn đầu tư ở đây được hiểu theo cách nào ? Là tổng mức đầu tư toàn bộ hay chỉ các chi phí cho phần xây dựng, lắp đặt các thiết bị cho vận hành tòa nhà.

Chi phí xây dựng căn hộ Gold Tower không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí thiết bị và chi phí khác.
Phí xây dựng là khoản thu vào chủ đầu tư xây dựng công trình nhằm mục đích hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng công cộng trên địa bàn mà chủ đầu tư xây dựng công trình.

Mỗi một công trình xây dựng cần một giấy phép xây dựng phải không ạ ? Trong một dự án mà xây dựng đồng loạt nhiều công trình, hạng mục công trình thì có thể chỉ cần xin cấp Giấy phép xây dựng một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án. Vậy khi ấy lệ phí cấp phép xây dựng đuợc xác định như thế nào ? Cụ thể xin chị chỉ cho căn hộ Gold Tower biết cách tính “lệ phí cấp giấy phép xây dựng” của toàn bộ các hạng mục công trình trong một CCN, bao gồm các CT, HMCT sau : Công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình Hạ tầng kỹ thuật, Trong công trình Hạ tầng kỹ thuật lại có Trạm cấp nuớc, Trạm xử lý nuớc thải, Trạm biến áp, Trạm cứu hỏa.

 Trong truờng hợp CĐT xin cấp phép xây dựng một lần cho tất cả các công trình trong dự án thì chỉ cần một GPXD, khi ấy “lệ phí cấp phép xây dựng” xác định vẫn là tối đa 100.000 đ/ 1 GPXD ? Hay như thế nào ạ ?

Nếu có thời gian, xin anh chị trích dẫn luôn cho em văn bản làm căn cứ xác định các khoản phí, lệ phí tuơng ứng với nhé. TT 97/2006/TT-BTC vẫn còn hiệu lực thi hành phải không ạ ?

Leave a Reply